Skriv inn rammenummer eller oblat nummer i søkefeltet, og hvis sykkelen er registrert i Solid register, vil du se om sykkelen er rapportert stjålet eller ikke.

Pass på at du skriver inn hele framnummeret eller SOLnumber