Customer service

Tel: 23 96 34 90
Opening hours: mon–thurs8–17, fre 8–16
E-mail: 

Mailing address

Solid Försäkringsaktiebolag NUF
c/o Resurs Bank
Postboks 979 Sentrum
NO-0104 Oslo
Org.nr 988 263 796